top of page
Search

กิจกรรม “ICONSIAM SUMMER KITE PLAYGROUND”

ICONSIAM SUMMER KITE PLAYGROUND เล่นว่าวริมน้ำ สืบสานประเพณีไทย

กิจกรรมเล่นว่าวท่ามกลางบรรยากาศริมโค้งน้ำเจ้าพระยา” ไอคอนสยามเปิดพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัว โดยร่วมเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจในการสืบสานความสุขจากเอกลักษณ์ความเป็นไทยในงาน” ICONSIAM SUMMER KITE PLAYGROUND เล่นว่าวริมน้ำ สืบสานประเพณีไทย

ย้อนวัยให้คุณมาลองได้ตั้งแต่ 7 – 24 เม.ย. 65 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม


44 views0 comments

Kommentare


bottom of page