กฏ กติกาการแข่งขัน

สนามที่ใช้เล่นว่าวพนันเป็นลานกลางแจ้งที่กว้าง แบ่งเขตแดนกันฝ่ายละครึ่ง ว่าวจุฬาต้องอยู่ด้านเหนือลม ส่วนว่าวปักเป้าอยู่ใต้ลม ระดับตรงแนวลมพัด ขณะที่ชักว่าวขึ้นต่อสู้กัน ห้ามล้ำแดนของกันและกัน ต่างฝ่ายต่างก็พยายามให้ว่าวคู่ต่อสู้ลอยตกลงในแดนของฝ่ายตนเอง จึงถือว่าชนะ แต่ถ้าว่าวทั้ง ๒ ฝ่าย ต่างตกในแดนของตนเอง ก็ไม่ถือว่าแพ้-ชนะ หรือก่อนตก ว่าวหลุดขาดจากกันกลางอากาศ ไม่ติดพันกัน ก็ยกเลิกไป ไม่ถือว่าแพ้-ชนะ

Thai Kite Association © 2016- 2024. All Rights Reserved