top of page
กรรมการสมาคมกีฬาว่าวจุฬาปักเป้า.jpg
Fleet

ประวัติของสมาคมฯ

IMG_0893_edited.jpg

คณะกรรมการ สมาคมฯ

120175081_881816092349969_37434613053729

นายก สมาคมฯ

นายกสมาคม 2.jpg

สมาคมกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 เป็นสมาคมในกำกับของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรกีฬาภายในกำกับของการกีฬาแห่งประเทศไทย  รู้จักสมาคมฯ เพิ่มขึ้น เลือกคลิกหัวข้อด้านบน

Crew
bottom of page