Search

การเเข่งขันกีฬาว่าไทย 2563

พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า มาให้กำลังใจทีมว่าวถึงขอบสนามเลยครับผม


1 view0 comments

Recent Posts

See All

Thai Kite Association © 2016- 2024. All Rights Reserved